סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4268

3
9
7
2
1
93
9
3
56
14
5
5
6
7
34
59
4
7
27
6
1
1
5
8