סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4269

2
794
2
7
1
5
48
3
41
2
6
1
1
34
6
31
2
3
7
8
951
4