סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4270

31
9
6
4
16
73
3
84
29
9
7
25
73
1
57
36
8
9
4
31