סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4271

8
6
53
9
1
2
31
48
7
14
4
9
87
6
32
57
6
5
6
64
2
9