סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4272

61
2
54
8
7
2
9
56
6
15
4
2
42
3
93
6
5
8
1
83
6
29