סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4273

3
5
19
27
6
5
3
7
78
2
1
5
9
1
8
24
5
8
1
3
45
86
7
4