סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4274

1
6
75
9
1
8
2
37
6
2
5
57
61
8
7
3
43
7
5
7
5
38
5
6