סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4275

85
8
9
4
2
63
85
9
374
8
6
586
7
15
72
9
2
8
3
94