סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4276

9
7
68
1
2
18
71
53
9
98
73
3
79
82
48
9
4
31
3
5