סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4277

6
12
27
518
9
7
58
9
98
73
3
19
2
6
483
79
84
1