סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4278

24
6
1
3
4
67
39
6
3
2
72
5
19
5
8
7
85
21
6
4
5
5
94