סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4279

54
9
3
4
2
98
51
4
276
7
6
839
2
65
97
4
7
3
1
25