סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4280

9
2
5
6
71
6
895
2
9
4
38
62
4
3
7
987
6
45
5
4
2
7