סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4281

9
4
84
1
9
3
81
25
47
9
1
3
4
93
27
34
7
1
5
43
9
6