סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4282

1
8
74
98
4
2
46
3
4
7
3
59
8
7
6
3
61
2
7
45
67
8
9