סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4283

4
53
6
9
3
7
1
4
2
36
18
25
73
91
5
5
6
7
2
9
6
32
9