סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4284

4
83
2
3
1
8
7
389
2
6
5
14
9
1
9
257
4
5
7
1
2
18
6