סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4285

8
2
4
62
34
5
1
8
73
56
25
12
89
7
9
3
81
52
5
3
1