סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4286

8
63
3
5
2
26
7
95
4
9
76
43
1
6
69
1
52
1
8
7
72
5