סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4287

6
34
7
1
92
5
68
3
2
81
236
49
2
8
74
2
83
2
4
61
7