סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4288

6
2
12
3
4
8
7
3
2
91
6
8
27
1
6
85
2
6
1
3
1
8
52
2
9