סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4289

8
9
27
5
34
6
15
6
74
9
9
2
7
25
4
39
8
18
5
67
3
8