סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4290

4
35
9
15
69
34
1
2
5
3
8
9
6
7
5
6
76
53
12
2
71
8