סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4291

6
4
7
28
36
47
13
6
59
9
8
58
3
16
65
32
98
7
4
3