סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4292

946
3
7
8
7
41
1
8
1
3
59
26
5
7
4
8
64
1
9
1
6
742