סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4293

48
231
7
1
7
2
8
7
94
2
14
3
34
1
3
6
1
9
4
927
85