סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4294

94
5
23
2
3
91
2
4
78
7
32
5
96
8
2
56
4
9
78
9
15