סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4295

8
5
2
68
5
7
81
2
84
71
8
2
67
52
4
69
8
3
91
4
5
7