סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4296

2
81
61
4
35
3
2
2
67
1
9
6
3
89
5
9
3
32
4
86
67
1