סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4297

2
5
73
9
12
47
69
8
5
52
81
8
5
93
48
17
5
28
2
7