סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4298

3
4
9
1
34
7
69
3
154
2
63
7
972
5
42
6
53
5
2
9
7