סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4299

7
2
64
576
2
9
28
15
2
91
7
18
53
2
3
719
12
3
9