סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4300

6
9
1
9
85
53
1
64
1
2
52
17
1
2
56
1
96
68
7
1
9
8