סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4301

2
653
4
2
42
13
6
3
4
51
47
9
8
4
91
86
3
6
175
5