סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4302

4
9
93
86
7
5
89
72
31
4
7
5
92
36
14
8
3
71
29
2
1