סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4304

391
2
8
46
15
6
3
16
7
28
1
93
4
5
54
83
3
1
765