סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4305

58
1
34
64
9
3
2
7
35
56
87
37
1
7
1
9
65
53
2
16