סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4308

4
67
5
3
7
289
76
48
3
86
9
28
63
618
3
5
4
67
6