סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4311

1
6
28
8
9
3
9
81
4
5
8
79
3
82
5
1
5
94
6
1
7
9
94
6
3