סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4313

24
1
95
85
62
7
1
71
2
2
8
3
8
57
3
9
19
67
75
8
94