סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4314

8
6
19
4
9
2
5
4
2
94
71
15
46
78
9
9
1
8
7
6
27
4
5