סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4315

6
94
2
2
7
31
27
1
58
9
27
4
13
8
72
76
1
5
2
36
9