סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4316

2
7
17
9
283
2
7
4
57
39
87
53
8
5
4
316
7
58
4
8