סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4320

24
7
58
3
9
2
14
6
7
13
2
6
91
8
4
75
4
6
3
87
6
23