סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4321

7
9
83
1
62
2
5
7
6
9
51
8
6
2
72
3
6
3
7
6
76
1
32
3
9