סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4322

4
8
759
67
5
1
8
4
1
82
1
4
27
3
9
9
1
2
53
582
7
6