סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4323

9
25
4
8
18
32
5
8
63
9
5
6
2
58
1
9
14
26
8
3
41
5