סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4324

182
75
25
6
48
7
9
3
8
57
9
9
3
5
25
3
48
81
249