סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4325

57
6
9
3
8
5
98
5
1
8
42
97
58
6
7
5
26
4
9
8
9
7
54