סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4326

8
213
6
5
9
12
42
51
9
812
4
71
82
64
7
9
2
674
1